Carlos Corral - Revista NA GAITS
Carlos Corral -  Instrumentos musicais galegos de vento
AGORA PODES CONSEGUIR ALGÚNS DOS NÚMEROS EDITADOS DA REVISTA NA GAITS
Galego
 
Dez anos despois de que saíra á rúa o último número da revista de música folk e tradicional NA GAITS, pódes facerte con algúns deles, concretamente os números: 0, 1, 2, 3, 6 e 8. De tódos eles teño unha certa cantidade, agás do número 0, que, lóxicamente foi o primeiro e polo tento de proba, e fixéronse poucos, e quedan moi poucos, asi que si te interesa non tardes.
 
 
 
Español
 
Diez años después de que saliera a la calle el último número de la revista de música folk y tradicional NA GAITS, puedes hacerte con algunos de ellos, concretamente los números: 0, 1, 2, 3, 6 y 8. De todos ellos tengo una cierta cantidad, excepto del número 0, que, lógicamente fué el primero y por lo tanto de prueba, y se hicieron pocos, y quedan mouy pocos, asi que si te interesa no tardes.
 
NA GAITS Nº 0
NA GAITS Nº 0
Por ser o primeiro, e por tanto o de menor tirada, quedan poucos exemplares. 5,00 euros
NA GAITS Nº 1
NA GAITS Nº 1
Outubro - decembro 1997. 3,50 euros
NA GAITS Nº 2
NA GAITS Nº 2
Xaneiro - marzal 1998 3,50 euros
NA GAITS Nº 3
NA GAITS Nº 3
Abril - xuño 1998 3,50 euros
NA GAITS Nº 6
NA GAITS Nº 6
Xaneiro - febreiro 1999 3,50 euros
NA GAITS Nº 8
NA GAITS Nº 8
Xuño - xulio 1999 3,50 euros
Si queres mercalos todos podes facelo por un precio especial de 20,00 euros en lugar de 22,50.
Os gastos de envío non están incluidos
 
Si quieres comprarlos todos puedes hacerlo por un precio especial de 20,00 euros,
en lugar de 22,50.
Los gastos de envío no están incluidos