Carlos Corral - Requintas
Carlos Corral -  Instrumentos musicais galegos de vento
 
Requinta

 Agora tamén con chaves metálicas, en latón, alpaca ou prata

 As requintas pódense facer en tres configuracións: 
                                                                                                                                                     
Simple
Con 1 chave
Con 2 chaves
 

 Video da requinta de FA 5 pezas con barrilete tocada polo maestro Xosé Liz

 
 
Existen na actualidade varios tipos de requinta, as que eu construyo son:

 De 2 pezas en LA


   De 3 pezas en SOL.


    De 4 pezas con barrilete en SOL
  

  De 5 pezas con barrilete en FA


De FA convertible a SOL con barrilete


Video requinta en SOL Muiñeira da Pontesampaio polo mestre Xose Liz

En canto ás madeiras empregadas son as mesmas que no caso das gaitas e os pitos, máis pola peculiaridade do xeito de producir o son (frauta traveseira), as que mellores resultado ofrecen sen dúbida son o cocobolo , granadillo e o buxo.