Carlos Corral - Modelo A. CORRAL
Carlos Corral -  Instrumentos musicais galegos de vento
Modelo ANTÓN CORRAL (barroco)
Un torneado complicado e cheo de formas e curvas.